Blogs & news

Fuzu_uutinen-1024x768

Nie każda grupa pracujących ze sobą osób może tworzyć zespół. Zespół to spójny poglądowo twór wyspecjalizowanych jednostek, dążących do przyświecającego im wspólnie celu. Każdy członek kierując się hasłem: „wolność i odpowiedzialność”, posiada tyle samo mocy decyzyjnej, co odpowiedzialności.

Otaczający nas świat w coraz szybszym tempie ulega zmianie. Nowoczesne technologie, rozwinięte rynki, różnorodne kultury – wszystko to rodzi nowe potrzeby ludzkie, które należy zaspokoić. Z roku na rok kolejna firma staje się propagatorem pro pracowniczej postawy, ponieważ wzrasta świadomość mocy ludzkiej. Zaangażowanie, motywacja, kreatywność, dynamiczność – stare systemy samodzielnej pracy zastępowane są przez efektywniejszą pracę grupową, zespołową.

Członkowie walczą nie o mocne miejsce w zespole, a mocne miejsce zespołu

To, że w skład firmy wchodzą najlepsi specjaliści, nie oznaczy, że sukces jest gwarantowany. Pada wobec tego pytanie: Dlaczego, skoro mamy tak wiele atutów? Posiadamy grupę wybitnych jednostek, żmudnie pracujących na sukces. Tylko o jakim sukcesie mówimy – swoim czy wspólnym dobru firmy? Strategii zarządzania zespołem brak; wydaje się być zbędna, skoro każdy radzi sobie wyśmienicie. Brak organizacji pracy = spowolnienie całego procesu oraz marnotrawstwo czasu i umiejętności pracowników.

Idea pracy zespołowej to efekt synergii. Sukces pracy wspólnej jest tym większy, im bardziej współpracownicy zjednoczą swoje siły ku jednemu celowi. Ważnym jednak jest, aby cel ten został jasno określony i zaaprobowany przez wszystkich członków, w chwili rozpoczęcia współpracy.

Zespół to proces, a nie jednorazowy twór

Dobry zespół to efekt długotrwałej pracy i współpracy – pracowników i lidera. Każda z osób powinna być świadoma, że budowanie zespołu to proces wieloetapowy, nieustannie podlegający metamorfozie. Bowiem składa się z ludzi, którzy sami ewoluują i mogę mieć zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na całokształt działań.

Każdy zespół jest specyficzny i charakterny; wyróżnia się swoją wewnętrzną dynamiką – relacjami
i interakcjami zachodzącymi pomiędzy członkami. Poziom rozwoju więzów między członkami, ich wsparcie społeczno – emocjonalne, wpływa na atrakcyjność zespołu zarówno dla jego aktywnych uczestników jak
i nowicjuszy.

Budowanie zespołu to dobór jego członków – pod kątem wykonywanych zadań i pożądanych specjalizacji, ale też oszacowanie jego optymalnej wielkości, aby zapewnić zasoby do realizacji celów organizacji
i usatysfakcjonować potrzeby pracowników.

Faza tworzenia norm – założeń i oczekiwań względem wszystkich członków – ich zachowań, reakcji. Zasady są źródłem wiedzy dotyczących technik wywierania wpływu jakie możemy zastosować, aby przywrócić ład
i porządek zespołu, wyciągnąć konsekwencje z niewłaściwych działań czy wręcz przeciwnie – odpowiednio wyróżnić ponadprzeciętne, pozytywne działania.

Pozycja lidera – jednoczy czy dzieli ?

Osiągnięcie dojrzałego, zgranego zespołu to cel długookresowy, który zależy w dużej mierze właśnie od lidera. To jaką wiedzą dysponuje oraz jak rozwinięte zdolności przywódcze posiada, decyduje
o ukształtowaniu całego zespołu. Lider wsłuchuje się w wewnętrzny głos zespołu, aby móc szybko zareagować na wszelkie fluktuacje.

Atmosfera kluczem do sukcesu

To jak czujemy się wśród swoich współpracowników, w biurze, wpływa na naszą efektywność pracy. Panująca atmosfera powinna łączyć założone obowiązki oraz poczucie swobody. Wymiana poglądów, nie tylko tych biznesowych, w bezpiecznej i swobodnej atmosferze otwiera wymiar twórczego myślenia pracowników. Jednak dopiero odpowiednie wywarzenie formalnego stylu pracy wraz z kontrolowanym „rozluźnieniem” będą miały przełożenie na korzystne wyniki finansowe i pozytywne nastroje panujące
w zespole.

Siła organizacji i radość panująca w miejscu pracy tkwi w zespole; tkwi w ludziach.

Autor: Aleksandra Celka