Blogs & news

henkilöstövuokraus-e1472819404788-1024x407

Employer Branding utożsamiany ze świadomym budowaniem pozytywnej opinii pracodawcy oraz pozyskaniem nowych ambasadorów marki, oparty jest na odpowiednio przygotowanej strategii. Koncepcji, która w centrum swojego zainteresowania skupia się na relacjach międzyludzkich oraz szczerym i spójnym przekazie promowanych treści.

LUDZIE TO FUNDAMENT KAŻDEJ ORGANIZACJI

Niezależnie od tego w jakiej branży działa przedsiębiorstwo, na jak wielką skalę czy jakiego rodzaju produkty/usługi oferuje, u podstaw jego prawidłowego funkcjonowania zawsze stoją ludzie. W pełni zaangażowani w swoją pracę, utalentowani, zorganizowani, gotowi do poświeceń, potrafiący dokonać wielkich rzeczy, ale… dopiero wtedy, gdy ich praca zostanie doceniona, a głoszone przez firmę wzniosłe frazesy zawarte w misji i wizji urzeczywistnią się.

Pracownik spędza bardzo dużą część swojego czasu w miejscu pracy. Jednak perspektywa postrzegania pracy jako 8-godzinnego mozolnego zajęcia, gwarantującego co miesięczny przypływ gotówki, zdecydowanie uległa przeobrażeniu. Archaiczny stereotyp został zaktualizowany o nowe treści, doświadczenia i emocje, które stanowią istotny punkt zmiany nastawienia. Współczesny pracownik zaczął dostrzegać nie tylko korzyści finansowe wynikające z wykonywanej pracy, ale również potrzebę budowania relacji z ludźmi oraz czerpania satysfakcji z codziennego zajęcia.

Koncentrując się na działaniach EB, które mają uzewnętrznić atrakacyjność firmy, podstawową czynnością jest dbałość o zadowolenie aktualnych pracowników firmy, aby potem móc reprezentować dobrą markę poza jej murami.

ZŁOTY ŚRODEK – BENEFITY

Pracodawcy oferują szereg dodatkowych benefitów, które mają na celu uatrakcyjnić codzienność pracownika – chill out room’y wyposażone w najnowocześniejsze sprzęty, darmowe przekąski, zajęcia relaksujące – joga, masaże, bilety do kin, teatrów, na koncerty etc. Benefity są bardzo ważne, ponieważ zwiększają motywacje, budują markę, przyciągają nowych chętnych, ale czy są skuteczne w trybie długookresowym? Najbardziej cenionym ogniwem spajającym pracownika z organizacjom są szczere i serdeczne relacje międzyludzkie, wspólna partycypacja w eventach, wolontariatach, podzielanie wspólnych pasji oraz wymiana cennymi doświadczeniami zawodowymi i prywatnymi.

Dlatego też, spójna komunikacja w organizacji oraz przyjemna atmosfera, w połączeniu z różnorodnym pakietem benefitów gwarantuje sukces w budowaniu pozytywnego EB wewnątrz organizacji.

PROCES REKRUTACYJNY – WIZYTÓWKA FIRMY

Nie można zapomnieć, że szczera i otwarta komunikacja na każdym etapie procesu rekrutacyjnego jest również nieodzownym elementem budowania marki – począwszy od pierwszej, wstępnej rozmowy telefonicznej, po ostatni telefon kończący procesowanie kandydatury. Kandydat jest kolejnym nośnikiem wiedzy na temat jakości firmy. Szczery przekaz informacji na temat oferowanej roli, dostosowanie swojego tonu i języka do poszukiwanego profilu oraz zwykła, ludzka empatia są niezwykle ważnymi czynnikami, które pomogą zbudować trwałą relację z kandydatem. Rekruter, który udziela informacji zwrotnych na temat postępów procesu terminowo, nie tylko podtrzymuje zainteresowanie kandydata, ale również szanuje jego i jego cenny czas, a swoim zachowaniem daje świadectwo reprezentowanej marki. Nawet jeśli kandydat nie został wybrany, warto aby zapamiętał proces oraz jego obsługę jak najlepiej – wysoki poziom rozmowy sprawi, iż mimo negatywnego wyniku będzie wspominał firmę miło.

EB – POTENCJAŁ DRZEMIE W NAS

Employer Branding to działania tworzone przez ludzi i dla ludzi. Przedsiębiorstwo zawsze ma już wypracowany wizerunek, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza jej murami. Najważniejszym krokiem przygotowania kampanii EB jest szczera weryfikacja aktualnego stanu oraz zaplanowanie konkretnych działań, które przybliżoną nas do wcześniej określonego celu. Wydobywając drzemiący wewnątrz organizacji potencjał – zadowoleni pracownicy = najlepsi ambasadorzy marki wraz z dostosowaniem odpowiednich narzędzi marketingowych, mogą skutecznie wpłynąć na pozytywny odbiór marki oraz stworzyć silny zespół EB.

Autor: Aleksandra Celka