Blog i aktualności

Strategic recruitment is a current topic especially now when people are drafting business plans and creating budgets for next year. But how does strategic recruitment differ from general recruitment? In strategic recruitment, the organizational needs are linked to the company’s overall strategic business plan and focus of these recruitments is in finding the future talents that you need to execute your business plan. Let’s consider that one of your company’s

Employer Branding utożsamiany ze świadomym budowaniem pozytywnej opinii pracodawcy oraz pozyskaniem nowych ambasadorów marki, oparty jest na odpowiednio przygotowanej strategii. Koncepcji, która w centrum swojego zainteresowania skupia się na relacjach międzyludzkich oraz szczerym i spójnym przekazie promowanych treści. LUDZIE TO FUNDAMENT KAŻDEJ ORGANIZACJI Niezależnie od tego w jakiej branży działa przedsiębiorstwo, na jak wielką skalę czy jakiego rodzaju produkty/usługi oferuje, u podstaw jego prawidłowego funkcjonowania zawsze stoją ludzie. W pełni

Nie każda grupa pracujących ze sobą osób może tworzyć zespół. Zespół to spójny poglądowo twór wyspecjalizowanych jednostek, dążących do przyświecającego im wspólnie celu. Każdy członek kierując się hasłem: „wolność i odpowiedzialność”, posiada tyle samo mocy decyzyjnej, co odpowiedzialności. Otaczający nas świat w coraz szybszym tempie ulega zmianie. Nowoczesne technologie, rozwinięte rynki, różnorodne kultury – wszystko to rodzi nowe potrzeby ludzkie, które należy zaspokoić. Z roku na rok kolejna firma staje

Digitalization is shaking the business models at the moment and companies need to be able to re-create themselves to be able to create value for their customers in the future. This can also be seen in the roles and know-how that companies are looking for from their future employees in the recruitment market. The roles are broadening and people need to be fluent in a lot bigger stack of skills than

  Over the last few months, we have had the pleasure to watch the positive signals in the economy of the Nordic countries; such as the number of the unemployment rate in Sweden or a number of ongoing recruitments in Finland. There are a lot of factors that affect the strength of the economy, but in this article, I want to concentrate on digitalization – a phenomenon that is affecting

  During my years as a manager and leader, I have many times been surprised about how the simplest and obvious things seem to be so unnatural for many senior managers. As a woman with the classic “good girl syndrome” and becoming a manager at a young age, I have often lacked faith in myself. Instead, I looked at others and assumed that they, who are so experienced, had all

In San Francisco, I was stopped on the street and cautioned not to proceed. The homeless person who pulled me aside told me I risked being robbed and assaulted should I continue in the direction I was heading. I was faced with a new situation and in glancing ahead found the warning to be prudent. Taking the detour to my destination through Market Street I could hardly believe what had just

For a recruitment consultant, a telephone is an important tool. Communicating with clients and job applicants requires me to pick up the phone several times a day.  My experience with faceless encounters and people’s behavior on the phone leads me to conclude I know a little something about modern phone culture. Most of the responses to my calls during the working day are professional and show good manners, but there is always at

If you haven’t lived on the moon for the last couple of years – you’ve heard a lot of talk about the importance of the candidate experience within talent acquisition. The ”experience” has become a differentiator between companies competing for the best talent – whether it is the pre-employment or employee – or even alumni experience. This is nothing new, as you could say that overall we live in an

Powodem, który stoi za zmianami naszego życia zawodowego jest to, iż nie przejawiamy już dłużej zainteresowania namacalnymi, materialnymi towarami, a swoją uwagę zwracamy ku ich cyfrowym odpowiednikom. Mówi się, że tradycyjne gałęzie przemysłu chylą się ku upadkowi na rzecz globalizacji oraz nowych technologii. Sprawiają one, że wiele produktów bądź usług jawią się jako tańsze, jeśli nie całkowicie bezpłatne. 12 stycznia 2017 roku, SITRA, Fiński Fundusz Innowacji zorganizował wydarzenie, którego nazwa